Hội Thảo Hè 2004

Các yếu tố thúc đẩy và kìm hãm phát triển

Thứ sáu 23 - thứ bảy 24 tháng 7, 2004
New York City, New York (Mỹ)

Hội thảo năm nay sẽ tập trung vào các yếu tố thúc đẩy và kìm hãm phát triển cho Việt Nam, nhất là trong giai đoạn sắp đến. Mọi tham luận về vấn đề chung này đều có thể được đề nghị để trình bày tại hội thảo. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có ba cụm đề tài chính:

Thứ nhất là những yếu tố kinh tế. Đề tài này cho phép chúng ta đánh giá nhiều mặt của phát triển kinh tế, kể cả đánh giá các nghiên cứu về năng suất tổng thể của các nước trên thế giới cho đến nay. Tại sao phát triển không thể bắt đầu từ các nước phương Đông? Tại sao một số nước đi sau nhưng khởi động được phát triển và các nước khác không làm được? Lý do gì các nước Đông Á đã khởi động được? Các nước khác có thể rút bài học nào từ kinh nghiệm của các nước Đông Á?

Thứ hai là những yếu tố xã hội và văn hoá, đặc biệt là vai trò của xã hội dân sự. Vài câu hỏi có thể đặt ra: Tương quan gì giữa xã hội dân sự và dân chủ hoá? Xã hội dân sự có là cần thiết cho phát triển?

Thứ ba là những yếu tố quốc tế, chính trị lẫn kinh tế, chẳng hạn như ảnh hưởng của cục diện thế giới hậu Iraq, những biến chuyển trong khu vực, và những thách thức và cơ hội Việt Nam đang có trong thương mại với, và đầu tư từ, nước ngoài.

Nơi họp

Courant Institute of Mathematical Sciences
New York University
251 Mercer Street -- Room 109
New York, NY 10012

Bài vở

 • Dự thảo đề tài viết (abstract – một trang) kèm theo lý lịch nghề nghiệp (curriculum vitae - 6 dòng) và địa chỉ liên lạc xin gửi về Ngô Thanh Nhàn (nhan@cs.nyu.edu) trước ngày 31 tháng 3, 2004. Trường hợp có bài trùng nhau hoặc không hợp đề tài, Ban Tổ chức sẽ thông báo lại các bạn. Bài viết nộp bản trước ngày 1 tháng 6, 2004
 • Tiêu chuẩn bài: Bài viết do Ban Tổ chức chọn lọc hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học. Trong trường hợp bài có giá trị khoa học nhưng không hoàn toàn phù hợp với đề tài Hội thảo, bài cũng có thể sẽ được chọn, nhưng thời gian dành cho thảo luận sẽ bị hạn chế.
 • Bài chọn sẽ được đưa lên trang web tại http://hoithao.viet-studies.org/Newyork2004.htm
 • Bài viết bằng tiếng Việt, dùng bất cứ font nào (nhưng tốt nhất là unicode)
 • Ðể biết được nội dung bài vở và cách tổ chức những lần trước, các bạn có thể tham khảo các bài tại trang các hội thảo: http://hoithao.viet-studies.org/
 • Địa chỉ gửi bài: Ngô Thanh Nhàn, P.O. Box 303 - Prince St., New York, NY 10012-0006 USA. Email: nhan@cs.nyu.edu, điện thoại +1 (212) 420-1586, fax: +1 (212) 529-2891.

Người tham dự

Ngoài các bạn gửi bài được mời tham dự, Ban Tổ chức cũng sẽ mời một số người nghiên cứu từ Việt Nam tham gia Hội thảo.

Tài chính

 • Hội thảo Hè 2004 do Linguistic String Project thuộc Đại học New York UniversityThe Vietnamese Heritage Institute đồng tài trợ.
 • Chi phí cá nhân hoàn toàn do cá nhân người tham dự trách nhiệm.
 • Ban Tổ chức có thể sẽ tài trợ một vài người nghiên cứu từ Việt Nam, nếu có khả năng.

Chỗ ở

 • Ban Tổ chức sẽ cố gắng xếp đặt chỗ ở cho các bạn tại phòng nội trú sinh viên, nếu có chỗ. Chúng tôi cũng sẽ liên lạc với một vài khách sạn để các bạn giữ chỗ trực tiếp với giá phải chăng.
 • Nhà khách tốt và rẻ, dưới $80/ngày, nhưng cần giữ chỗ trước: Leo House 332 West 23rd Street, tel.: 212-929-1010
 • Có thể giữ phòng khách sạn ngay qua Internet (http://www.hotels.com) để được giá rẻ. Hotel Pennsylvania hiện nay (đầu tháng giêng, 2004) có giá là $85/ngày. Hotel này nằm đối diện Penn Station (trên 7th Avenue và 32nd Street). Nếu bạn đổi ý kiến, có thể hủy lệnh giữ phòng.
 • Những chi tiết khác sẽ thông báo sau.

Ban Tổ Chức

Lê Văn Cường (Pháp)
Trần Hữu Dũng (Mỹ)
Nguyễn Ngọc Giao (Pháp)
Trần Hải Hạc (Pháp)
Trần Quốc Hùng (Mỹ)
Thái Thị Kim Lan (Đức)
Ngô Vĩnh Long (Mỹ)
Ngô Thanh Nhàn (Mỹ)
Trịnh Văn Thảo (Pháp)
Nguyễn Minh Thọ (Bỉ)
Cao Huy Thuần (Pháp)
Vũ Quang Việt (Mỹ)

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, xin gửi e-mail cho:
webmaster@viet-studies.org

Bài đã gởi đến hội thảo
Lưu ý: Những bài này (sẽ còn tu chỉnh)
đều do tác giả giữ bản quyền. 
Xin đừng đăng lại nếu không có sự
ưng thuận của tác giả

Bài để tham khảo

7-21-04