hội thảo mùa hè

   26 - 28 tháng 8, 2009 -  Paris, Pháp

   


BAN TỔ CHỨC

Lê Văn Cường
Trần Hữu Dũng
Nguyễn Ngọc Giao
Trần Hải Hạc
Trần Quốc Hùng
Đỗ Tuyết Khanh
Thái Thị Kim Lan
Ngô Vĩnh Long
Trịnh Văn Thảo
Nguyễn Minh Thọ
Trần Văn Thọ
Cao Huy Thuần
Hà Dương Tường
Vũ Quang Việt

CÁC HỘI THẢO TRƯỚC

I
New York 1998
Vấn đề tranh chấp
Biển Đông

II
Lìege 1999
Việt Nam:
Định chế xã hội và phát triển

III
New York 2000
Việt Nam và
vấn đề toàn cầu hoá

IV
Aix-en-Provence 2001
Việt Nam:
Các vấn đề văn hoá xã hội
 trong giai đoạn hội nhập

V
Maine 2002
Toàn cầu hoá và các
vấn đề về con người
Việt Nam

VI
Munich 2003
Việt Nam:
Sau 11 tháng 9

VII
New York 2004
Các yếu tố thúc đẩy
và kìm hãm phát triển

VIII
Đà Nẵng
2005
Tiếp tục đổi mới
kinh tế và xã hội
để phát triển

IX
Berkeley 2006
Dân chủ và phát triển

X
Nantes 2007
Phát triển trong
thế giới đa cực

XI
Nha Trang 2008
Trách nhiệm xã hội,
ổn định và phát triển

 

 

 
 

 

Nhìn lại Việt Nam năm 2008


Năm 2008 là năm có nhiều biến động về mặt kinh tế, xã hội cả trên thế giới và Việt Nam, là năm mà nội các mới của Việt Nam đi vào triển khai chiến lược, kế hoạch, chính sách kinh tế, giáo dục, văn hóa, ngoại giao, v.v., có thể là khác so với nội các trước. Hội thảo mở ra cho các phân tích, đánh giá về chiến lược, phương hướng mới này.


Thứ tư 26 - Thứ sáu, 28 tháng 8, 2009
PARIS, Pháp

 

Xin đặc biệt lưu ý:

Tất cả mọi người tham dự đều phải được Ban Tổ Chức mời.
Hội thảo này là của một nhóm tư, không phải một hội thảo công cộng.

Ngày giờ và địa điểm:

Ghi danh: 8:30- 9:30 giờ sáng thứ tư 26-8-2009
Khai mạc: 9:30 giờ sáng thứ tư 26-8-2009
Địa điểm: Trung tâm kinh tế Sorbonne

CENTRE D’ECONOMIE DE LA SORBONNE
106/112 Boulevard de l’Hôpital, 75013 PARIS
(M° : Campo-Formio, Place d’Italie)
 

Liên hệ bài vở

  • Dự thảo đề tài viết (abstract – một trang) kèm theo lý lịch nghề nghiệp (curriculum vitae - 6 dòng) và địa chỉ liên lạc, xin gửi về Ngô Vĩnh Long (ngovinhlong@gmail.com) trước ngày 15 tháng 6, 2009. Trường hợp có bài trùng nhau hoặc không hợp đề tài, Ban Tổ chức sẽ thông báo lại các bạn. Bài viết nộp bản trước ngày 15 tháng 8, 2009. Ban tổ chức sẽ trả lời bài được chấp nhận hay không vào ngày 15 tháng 7, 2009.
  • Tiêu chuẩn bài: Bài viết do Ban Tổ Chức chọn lọc hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học. Trong trường hợp bài có giá trị khoa học nhưng không hoàn toàn phù hợp với đề tài Hội thảo, bài cũng có thể sẽ được chọn, nhưng thời gian dành cho thảo luận sẽ bị hạn chế.
  • Bài chọn sẽ được đưa lên trang web tại http://hoithao.viet-studies.info/Hoithao2009.htm
  • Bài viết bằng tiếng Việt, dùng bất cứ font nào (nhưng tốt nhất là Unicode, Arial hoặc Times New Roman).  Khi đưa lên trang web của Hội thảo, chúng tôi sẽ dùng font Unicode.
  • Ðể biết được nội dung bài vở và cách tổ chức những lần trước, các bạn có thể tham khảo các bài tại trang các hội thảo: http://hoithao.viet-studies.info/
  • Địa chỉ gửi bài: Ngô Vĩnh Long, ngovinhlong@gmail.com.

Người tham dự

Ngoài các bạn gửi bài được mời tham dự, Ban Tổ Chức cũng sẽ mời một số người nghiên cứu ở Việt Nam tham gia Hội thảo.

Xin đặc biệt lưu ý: Tất cả mọi người tham dự (có bài hay chỉ dự thính, hoặc báo chí) đều phải được Ban Tổ Chức mời.  Hội thảo này là của một nhóm tư, không phải là một hội thảo công cộng.


Tài chính

Hội thảo Hè 2009 do The Vietnamese Heritage Institute hỗ trợ.
Chi phí đi lại, ăn ở,…hoàn toàn do cá nhân người tham dự trách nhiệm.

Chỗ ở

Dưới đây là một số khách sạn ở cách hội trường không quá 10 phút đi bộ, có WiFi :

KHÁCH SẠN 2 SAO :

Hôtel Ibis (**) Paris Place D’Italie 13ème  giá bắt đầu từ 56€/ngày
25, avenue Stephen Pichon - 75013 - PARIS - FRANCE
Tel : (+33)1/44249485 Fax : (+33)1/44242070
200 m métro Place d’Italie
Directeur de l'hôtel : Mr Claude RETY
Code hôtel: 1803

http://www.ibishotel.com

Hotel Kyriad (**) Paris 13ème  giá bắt đầu từ 52€/ngày (có Wifi)
5 rue Véronèse (cạnh bd Gobelins),  75013 – Paris –France
Canh métro Place d’Italie

Téléphone : +33 1 47 07 20 90
Fax : +33 1 45 35 25 27
Email : kyriadparisgobelins@wanadoo.fr

http://www.kyriad.fr/fr/default.aspx

Jack's Hotel, 19 av Stephen Pichon (cạnh bd Vincent Auriol), ch.simple ; 63-72e; ch.double: 71-81e; ch.triple: 86-106e.
Tél. : +33 - 01 45 85 17 34 • Fax : +33 - 01 45 84 43 06
E.mail :
info@jacks-hotel.com

KHÁCH SẠN 3 SAO :

Hôtel Mercure(***) Paris Place D’Italie 13ème  giá bắt đầu từ 162€50/ngày
25 boulevard Auguste Blanqui – 75013 – PARIS- France
Tel : (+33)1/44249485 Fax : (+33)1/44242070
100 m métro Place d’Italie
Directeur de l'hôtel : Mme Sylvie RIBERA
Code hôtel: 1191
http://www.mercure.com

Express By Holiday Inn (***) giá bắt đầu từ 128€00/ngày
178 BOULEVARD VINCENT AURIOL
PARIS, 75013
FRANCE

Cạnh métro Place d’Italie

www.ichotelsgroup.com 

Citadines – Apart’Hotel (***) giá trên internet bắt đầu từ 128€00/ngày/studio
18, place d’Italie
75013 Paris
FRANCE

50m metro place d’Italie

http://www.citadines.com/fr/index.html

KHÁCH SẠN 4 SAO :

Villa Lutèce Port Royal ****
52, rue Jenner
75013 Paris

http://www.villa-lutece-port-royal.com/

Ban Tổ Chức

Lê Văn Cường (Pháp)
Trần Hữu Dũng (Mỹ)
Nguyễn Ngọc Giao (Pháp)
Trần Hải Hạc (Pháp)
Trần Quốc Hùng (Mỹ)
Đỗ Tuyết Khanh (Thụy Sĩ)
Thái Thị Kim Lan (Đức)
Ngô Vĩnh Long (Mỹ)
Trịnh Văn Thảo (Pháp)
Nguyễn Minh Thọ (Bỉ)
Trần Văn Thọ (Nhật)
Cao Huy Thuần (Pháp)
Hà Dương Tường (Pháp)
Vũ Quang Việt (Mỹ
)

Ban Tổ Chức Địa Phương

Lê Văn Cường
Nguyễn Ngọc Giao
Hà Dương Tường
Trần Hải Hạc
Khương Quang Đính

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, xin gửi e-mail cho:
thd@viet-studies.info

Bài đã đăng ký
Lưu ý: Những bài đăng dưới đây đều là sơ thảo, chưa hoàn chỉnh, chỉ dùng để thảo luận
tại Hội Thảo.  Xin đừng trích dẫn hoặc đăng lại nơi khác

 

 

Cập nhật lần cuối: 24 tháng 8 năm 2009
Góp ý về trang này xin email cho người phụ trách trang