Hội Thảo
Mùa Hè

Trần Văn Cung - Lê Văn Cường
Nguyễn Cường - Nguyễn Tiến Dũng
Trần Hữu Dũng - Giáp Văn Dương
Nguyễn Ngọc Giao - Trần Hải Hạc
Trần Quốc Hùng - Đỗ Tuyết Khanh
Thái Kim Lan - Nguyễn Thái Linh
Ngô Vĩnh Long - Nguyễn Hùng Sơn
Trịnh Văn Thảo - Nguyễn Minh Thọ
Trần Văn Thọ - Phạm Duy Thoại
Hà Dương Tường - Cao Huy Thuần
Vũ Quang Việ
t

 

 

 

 

Việt Nam và trật tự thế giới mới (II)
Warsaw, Poland
13 & 14-7. 2018

Việt Nam và trật tự thế giới mới
Budapest, Hungary
31-8 & 1-9. 2017

Để phát triển Việt Nam cần cải cách toàn diện
Praha, Cộng hòa Séc
26-27 tháng 8, 2016

Việt Nam, 40 năm sau
Berlin, Đức
24-25 tháng 7, 2015

Sự trỗi dậy của Trung Quốc và ảnh hưởng của nó
đối với Việt Nam và thế giới

Toulouse, Pháp
31-7 & 1-8, 2014

Cải cách ở Việt Nam đang đi về đâu?
Singapore
12-13 tháng 8, 2013

Việt Nam và các nước ASEAN trước thử thách
Singapore
20-21 tháng 8, 2011

Tranh chấp Biển Đông Nam Á và vấn đề an ninh con người
Philadelphia, Mỹ
29-31 tháng 7, 2010

Nhìn lại Việt Nam năm 2008
Paris, Pháp
26-28 tháng 8, 2009

Trách nhiệm xã hội, ổn định và phát triển
Nha Trang, Việt Nam
29-31 tháng 7, 2008

Phát triển trong thế giới đa cực
Nantes, Pháp
23-24 tháng 7, 2007

Dân chủ và phát triển
Berkeley, California
28-29 tháng 7, 2006

 Tiếp tục đổi mới kinh tế và xã hội để phát triển
Đà Nẵng, Việt Nam
 28-30 tháng 7, 2005

Các yếu tố thúc đẩy và kìm hãm phát triển
New York City 23-24 tháng 7, 2004

Việt Nam: Sau 11 tháng 9
Munich 24-26 tháng 7, 2003

Toàn Cầu Hoá và Các Vấn Đề Con Người Việt Nam
Maine 26-28 tháng 7, 2002

Việt Nam: Các Vấn Đề Văn Hoá Xã Hội Trong Giai Đoạn Hội Nhập
Aix-en-Provence 20-21 tháng 7, 2001

Việt Nam và Vấn Đề Toàn Cầu Hoá
New York City 8-9 tháng 7, 2000

Việt Nam: Định Chế Xã Hội và Phát Triển
Lìege 7-8 tháng 8, 1999

Vấn Đề Tranh Chấp Biển Đông
New York City 15-16 tháng 8, 1998


hoithaohe@gmail.com